آموزش گام می مینور

آموزش گیتار الکتریک،

در این ویدئو قسمت های مختلف از گام می مینور بر روی دسته گیتار را به شما آموزش می دهیم.