آموزش گیتار الکتریک، ریتم آهنگ مگادث (Tornado of Souls)