تیزر آلبوم معبد باستانی

تیزر اولین آلبوم جدید گروه بدرام  به نام معبد باستانی

آهنگسازو گیتار لید: محمد شیخ قاسمی

پرودیوس ومیکس مستر:علیرضا شفیعی