ویدئو های آموزشی گیتار

در این قسمت ویدئو های آموزشی گیتار را خواهیم داشت. این ویدیوها شامل آموزش ملودی آهنگ های نوستالژیی و جدید برای گیتار الکتریک به همراه نت و تبلیچر می باشد.

در قسمت اول ویدئو، قطعه بصورت کامل نواخته می شود. قسمت دوم ویدیو آهنگ بصورت آرام وبا سرعت پایین نواخته شده تا بتوانید جایگاه نتها را پیدا کنید. برای یادگرفتن قطعه قبل از نواختن آن چند بار آن را گوش دهید.

برای نواختن یک قطعه ساده باید نت خوانی را قبلا یاد گرفته باشید. نت خوانی به شما کمک می کند تا آهنگ را به آسانی حفظ کنید.